top of page

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, 
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, 
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają." 

Johann Wolfgang Goethe

bottom of page